– Biblioteka w Bocheniu

 

BibliotekaBochen1

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Bocheniu

czynna jest w:

poniedziałek  09.00 – 16.00

wtorek            08.00 – 15.00

środa              09.00 – 17.00

czwartek         08.00 – 15.00

piątek             09.00 – 16.00

sobota            09.00 – 13.00 (ostatnia m-ca)

 

tel. 46 838 98 17

http://gbpbochen.pl 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie online katalog księgozbioru:

 

 

 

W bibliotece w Bocheniu znajduje się Izba Pamięci wsi Bocheń. Izba Pamięci istnieje od 1977 roku. Powstała z pasji do historii, którą posiadał jeden z mieszkańców Bochenia – Mieczysław Burzyński. Osoba znana, ceniona w środowisku, znająca historię swojej wsi „z dziada pradziada”, pasjonująca się historią – zwłaszcza tą „najbliższą”. To z jego inicjatywy powstała Izba Pamięci w Bocheniu. Początkowo, czyli od 1977 roku Izba Pamięci mieściła się w pomieszczeniach Domu Ludowego w Bocheniu, później od 1992 w pomieszczeniach przy Szkole Podstawowej im. Adama z Bochenia w Bocheniu. W tych latach pieczę nad Izbą Pamięci sprawowali ówcześni, kolejni dyrektorzy bocheńskiej szkoły. W roku 2012 Izba Pamięci została oddana pod opiekę Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu. Obecnie Izba Pamięci mieści się w dwóch pomieszczeniach. Wyeksponowane są w niej dowody rozwoju społecznego i kulturalnego wsi, które przez lata były gromadzone i ocalały. Początkowo były to przedmioty zdobywane w różny sposób przez założyciela Izby – Pana Burzyńskiego. Inicjator „pamięci historycznej wsi” zdobywał od starszych mieszkańców liczne pamiątki rodzinne, niepotrzebne, zapomniane przedmioty, sprawozdania, zdjęcia, pamiętniki, wspomnienia, dokumenty… To one stanowią cenne zaczątki tego „małego bocheńskiego muzeum”… które cały czas jest powiększane o kolejne „zdobycze”, dzięki darom i uprzejmości mieszkańców Bochenia. Dziś można w Izbie zobaczyć wiele cennych, nie wykorzystywanych już przedmiotów użytku codziennego. Podziwiać liczne kroniki, pamiętniki, zdjęcia, dokumenty z minionych czasów. Nie mają one może dużej wartości materialnej,  często są „nadgryzione przez ząb czasu”. Jakkolwiek stanowią ogromny wyraz sentymentalny i są dowodem lat tradycji, wspomnień, które ocaleją, a także przywiązania mieszkańców do współtworzenia pamięci o historii własnej wsi.

 

Back to top