– Biblioteki gminne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Łowicz działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu oraz Filia biblioteki w Zawadach. Przy bibliotece w Bocheniu od lutego 2009 roku funkcjonuje również Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Historia powstania biblioteki w Bocheniu sięga roku 1892. Była to prawdopodobnie jedna z pierwszych bibliotek wiejskich w Polsce. Z bogatego księgozbioru, liczącego 23 tys. woluminów, korzysta dzisiaj ponad 400 czytelników. Biblioteka ma ogromne zasługi w działalności kulturotwórczej, popularyzacji literatury i promocji kultury. W bibliotece organizowane się atrakcyjne formy pracy. Do takich należą spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Czytelnicy z gminy Łowicz mogą poszczycić się czołowymi lokatami w wielu konkursach lokalnych i ponadlokalnych. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, imprezy na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa są odnotowane w kronice biblioteki. 
 
Więcej informacji na stronie: http://gbpbochen.blogspot.com/
Back to top