– Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma

LogoWFOSiGWwLodzi

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma na terenie Gminy Łowicz – umowa Nr 585/OW/D/2021 z dnia 13.12.2021 r.

Ilość planowanych przyłączy 79 szt. kwota dotacji 399.975,00 złotych

www.wfosigw.lodz.pl.

Back to top