– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Łowicz

LogoWFOSiGWwLodzi

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma oraz w południowej części Gminy Miasto Łowicz”

Wartość ogólna zadania netto: 13 583 872,09 zł

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 2 800 000 zł

www.wfosigw.lodz.pl.

Back to top