– Cyfrowa Gmina

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Łowicz w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 231.240 PLN Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łowicz. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, portali poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz oprogramowania wraz z szkoleniami . Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone także na zakup i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów , integrację z wezłem krajowymi płatnościami elektronicznymi Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
Back to top