– DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

pdf ikona

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2021 r.

                         

pdf ikonadeklaracja od 1 X 2021

pdf ikonazałącznik

pdf ikona RODO

 

Back to top