– DOBRY START 300 + DYŻUR PRACOWNIKA ZUS

DobryStart

DobryStart

Urząd Gminy Łowicz zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start  na spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  które odbędzie się w dniu 28 lipca 2021r. (tj. środa)w budynku Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12; 99-400 Łowicz;   w godzinach 9.00 – 11.00, pokój nr 17 (sala konferencyjna) – I piętro).

Pracownik ZUS pomoże w założeniu  profilu PUE ZUS  oraz w złożeniu wniosku 300 +.

Do złożenia wniosku należy przygotować następujące dokumenty:

  • dowód osobisty;
  • numer telefonu komórkowego;
  • adres e-mail;
  • nr rachunku bankowego;
  • dane dziecka, w tym numer Pesel dziecka;
  • informacje o szkole ,do której uczęszcza dziecko;
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną.

Przypomina się, iż od 1 lipca 2021 roku  wnioski o świadczenie z programu Dobry Start 300+ rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie Dobry Start  300+ dla  ucznia, można złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: zus.pl
  • przez bankowość elektroniczną
  • na portalu mpips.gov.pl

Dlatego też,  zachęcamy  do skorzystania z tej formy pomocy  osoby, które mają utrudniony dostęp do usług.

UWAGA!

Prosimy o dostosowanie się do wymogów i zaostrzonych procedur mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

W związku z powyższym  prosimy , aby osoba  przychodząca do urzędu była zaopatrzona w maseczkę osłaniającą usta i nos .

 

 plakat

Back to top