– Dzień Edukacji Narodowej 2019

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w podziękowaniu za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia, władze samorządowe Gminy Łowicz składają wszystkim Pracownikom Oświaty najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności  w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. 

 

To dzięki Wam uczniowie mogą nie tylko zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ale również rozwijać swoje pasje, zainteresowania i odkrywać drzemiące w nich talenty. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze efekty oraz satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i  nadajecie jej lepszy kształt. 

 

Życzymy nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach. Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców  oraz całej gminnej społeczności.

                                                                       Andrzej Barylski
                                                                       Wójt Gminy Łowicz

                                                                       Maciej Malangiewicz
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Łowicz

Back to top