– Płatności dla małych gospodarstw

W związku ze zbliżającym się terminem jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania wsparcia z programu płatności dla małych gospodarstw, Urząd Gminy Łowicz informuje, że do dnia 31 sierpnia 2023 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

Rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok mogą ubiegać się o ryczałt w wysokości 225 euro/ha . Maksymalna wysokość pomocy wynosi 1125 euro na gospodarstwo. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Back to top