– GMINNA ZBIÓRKA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁOWICZ W 2023R

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową Nr 924/OZ/D/2023 z

dn. 27.11.2023 r w formie dotacji

Nazwa Beneficjenta: Gmina Łowicz

ul. Długa 12

99 – 400 Łowicz

Całkowita wartość zadania: 258 184,80 zł

Kwota dofinansowania:

− ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 186 132,00 zł,

− ze środków Gminy Łowicz  – 72 052,80 zł.

Back to top