– Harmonogram odbioru odpadow w Rejonie 7

Tonsmeirer

2017 r   GMINA ŁOWICZ REJON 7Tonsmeirer

JAMNO

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

16

20

20

14

22

19

17

21

18

16

20

18

Segregowane               (żółte worki)

12

09

09

13

11

08

13

10

14

12

09

14

Szkło

09

08

14

14

Odpady zielone

13

10

10

07

04, 19

02, 16, 30

14, 28

11, 25

08, 22

20

17

15

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

Back to top