– Harmonogram odbioru odpadow w Rejonie5 -2018r

Tonsmeirer

2018 r   GMINA ŁOWICZ REJON 5Tonsmeirer

POPÓW, ZABOSTÓW DUŻY, ZABOSTÓW MAŁY, STRZELCEW

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

12

09

09

06

04

01, 29

27

24

21

19

16

14

Segregowane               (żółte worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02, 30

27

22 sobota

Szkło

(zielone worki)

22

28

27

20

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10, 24

07, 21

05, 19

02, 16, 30

13,

27

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02,

30

27

22 sobota

Gabaryty

12

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

Back to top