– Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

pdf ikona

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

 

Rejon 1– Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedźwiada, Klewków, Małszyce

Rejon 2 – Guźnia, Mystkowice, Bocheń, Ostrów, Otolice, Szczudłów, Świące, Pilaszków

Rejon 3– Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Jastrzębia, Jamno

Rejon 4– Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Placencja, Parma

Rejon 5– Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew

Rejon 6– Zielkowice

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2020r.

2020

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Rejon 1,2,3,4,5,6

Komunalne

10

07

06

03,17

09 sobota 15,29

12,26

10,24

07,21

04,18

02,16,30

13

11

Rejon 1,2,3,4,5,6

Segregowane               (żółte worki)

07

04

03,31

28

26

23

21

18

15

13

10

08

Rejon 1,2,3,4,5,6

Szkło

(zielone worki)

20

27 sobota

19 sobota

09

Rejon 1,2,3,4,5,6

Odpady zielone (brązowe worki)

14

11

10

07,21

05,19

02,16, 30

14,28

11,25

08,22

06,20

17

15

Rejon 1,2,3,4,5,6

Makulatura

(niebiskie worki)

30

Gabaryty Rejon 1

27

Gabaryty Rejon 2

30

Gabaryty Rejon 3

31

Gabaryty Rejon 4

01

Gabaryty Rejon 5

02

Gabaryty Rejon 6

03

Opony

Rejon 1,2,3,4,5,6

30

posesje trudnodostępne :  Guźnia 37, 38A, 35, Zielkowice 1, 5B

       

2020

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

10

07

06

03,17

09 sobota

15,29

12,26

10,24

07,21

04,18

02,16,30

13

11

Metale i Tworzywa Sztuczne

(żółte worki)

07

04

03,31

28

26

23

21

18

15

13

10

08

Szkło         

(zielone worki)

20

27

sobota

19

sobota

09

Papier

(niebieskie worki)

30

Opony

30

Odpady Wielkogabarytowe

30

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00,  w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

Jak płacić?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. liczba mieszkańców x stawka opłaty) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać miesięcznie w nieprzekraczalnych terminach:

1) za styczeń do 10 lutego danego roku;

2) za luty do 10 marca danego roku;

3) za marzec do 10 kwietnia danego roku;

4) za kwiecień do 10 maja danego roku;

5) za maj do 10 czerwca danego roku;

6) za czerwiec do 10 lipca danego roku;

7) za lipiec do 10 sierpnia danego roku;

8) za sierpień do 10 września danego roku;

9) za wrzesień do 10 października danego roku;

10) za październik do 10 listopada danego roku;

11) za listopad do 10 grudnia danego roku;

12) za grudzień do 31 grudnia danego roku.Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy Łowicz
  • lub przelewem na rachunek bankowy Bank  PEKAO  S.A. II oddział Łowicz

87 1240 3174 1111 0010 9523 6989

Jak segregować?

Worki w kolorze zielonym przeznaczone są na  szkło. Zawartość zielonego worka  nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe: (butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i szklanki).

Worki w kolorze żółtym powinny zawierać tworzywa sztuczne (butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu i chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, metale (puszki po napojach  i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa), opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności, kosmetykach i farmaceutykach).

Worki w kolorze brązowym przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji,   w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (liście, trawa, obierki, resztki roślin, resztki pokarmowe).

Worki w kolorze niebieskim można wkładać opakowania z papieru ( karton, tekturę także falistą , katalogi, ulotki, prospekty, gazety
 i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki ,papier pakowy, torby i worki papierowe)

Worki można odbierać u kierowcy, w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy.

Pozostałe odpady (pojemnik) przeznacza się na worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, pieluchy typu PAMPERS, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla
 i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci), ZMIESZANE POZOSTAŁE ODPADY PO SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE.  

Pojemniki o pojemności 120 l i 240 l oraz worki czarne 120 l przeznaczone są  na zmieszane odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe
w ilości do 30 kg na osobę w danym roku, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
 i akumulatory, zużyte opony należy dostarczyć we własnym zakresie (nieodpłatnie) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który znajduje się na SKŁADOWISKU ODPADÓW w Jastrzębi.

NIE ODBIERAMY ODPADÓW GABARYTOWYCH :

 

-POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, ŚRODKÓW PO OCHRONIE ROŚLIN, PAPY I ONDULINY, CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 

 

pdf ikona

Zaktulizowany harmonogram wywozu odpadów w Gminie Łowicz w 2020 roku

 

 

Back to top