– Komisje Rady Gminy Łowicz w kadencji 2002-2006

Komisja Rewizyjna 

Sławomir Śliwiński – Przewodniczący

Anna Miziołek – Z-ca Przewodniczącego

Bożena Gajda – Członek

Ryszard Tokarczyk – Członek 

Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia

Wojda Witold  – Przewodniczący

Perzyna Tadeusz  – Z-ca Przewodniczącego

Jaros Stanisław  – Członek  

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Malangiewicz Maciej – Przewodniczący

Skwarna Władysław – Zastępca Przewodniczącego

Sokalski Henryk  – Członek  

Komisja Budżetu, Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Słoma Marian – Przewodniczący

Szymanik Dariusz   – Z-ca Przewodniczącego

Pawlina Jan  – Członek

Tomaszkiewicz Janusz – Członek..

Back to top