– Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
Małgorzata Orzechowska – Przewodnicząca Komisji Jacek Wysocki
Zastępca Przewodniczącej Grzegorz Lelonkiewicz
Członek Ryszard Tokarczyk – Członek
Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia
Mirosław Kucharek – Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Stolarczyk – Zastępca Przewodniczącego
Genowefa Skowrońska – Członek
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Dariusz Skulimowski – Przewodniczący Komisji
Artur Bończak – Zastępca Przewodniczącego
Maciej Malangiewicz – Członek
Komisja Budżetu, Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska
Ryszard Górczyński …

Komisja Rewizyjna:
Bolimowska Anna – Przewodnicząca Komisji;
Orzechowska Małgorzata – członek;
Przyżycki Jerzy – Zastępca Przewodniczącej;
Wysocki Jacek członek;
Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia:  
Mońka Marek- członek;
Koza Grzegorz – Przewodniczący Komisji;
Kucharek Mirosław – zastępca Przewodniczącego;
Komisja Budżetu, Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:
Cieślak Agnieszka – Przewodnicząca Komisji;
Górczyński Ryszard – członek;
Lenarczyk Andrzej – członek;
Tokarczyk Ryszard – Zastępca Przewodniczącej;
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury …

Komisja Rewizyjna
Anna Bolimowskai – Przewodnicząca
Paweł Pabjan  – Z-ca Przewodniczącej
Renata Bońska  – Członek
Jerzy Przyżycki – Członek 
Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia
Grzegorz Koza  – Przewodniczący
Witold Wojda  – Z-ca Przewodniczącego
Marek Mońka – Członek  
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Kret Mirosław  – Przewodniczący
Hanna Gajewska  – Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Żabka – Członek
Komisja Budżetu,  Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Bąba Grzegorz  – Przewodniczący
Cieślak Agnieszka   – …

Komisja Rewizyjna 
Sławomir Śliwiński – Przewodniczący
Anna Miziołek – Z-ca Przewodniczącego
Bożena Gajda – Członek
Ryszard Tokarczyk – Członek 
Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia
Wojda Witold  – Przewodniczący
Perzyna Tadeusz  – Z-ca Przewodniczącego
Jaros Stanisław  – Członek  
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Malangiewicz Maciej – Przewodniczący
Skwarna Władysław – Zastępca Przewodniczącego
Sokalski Henryk  – Członek  
Komisja Budżetu, Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Słoma Marian – Przewodniczący
Szymanik Dariusz   …

Back to top