– Komisje Rady Gminy Łowicz w kadencji 2006-2010

Komisja Rewizyjna

Anna Bolimowskai – Przewodnicząca

Paweł Pabjan  – Z-ca Przewodniczącej

Renata Bońska  – Członek

Jerzy Przyżycki – Członek 

Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia

Grzegorz Koza  – Przewodniczący

Witold Wojda  – Z-ca Przewodniczącego

Marek Mońka – Członek  

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Kret Mirosław  – Przewodniczący

Hanna Gajewska  – Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Żabka – Członek

Komisja Budżetu,  Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Bąba Grzegorz  – Przewodniczący

Cieślak Agnieszka   – Z-ca Przewodniczącego

Michalska Monika  – Członek

Górczyński Ryszard – Członek..

Back to top