– Komisje Rady Gminy Łowicz w kadencji 2010-2014

Komisja Rewizyjna:

Bolimowska Anna – Przewodnicząca Komisji;

Orzechowska Małgorzata – członek;

Przyżycki Jerzy – Zastępca Przewodniczącej;

Wysocki Jacek członek;

Komisja Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia:  

Mońka Marek- członek;

Koza Grzegorz – Przewodniczący Komisji;

Kucharek Mirosław – zastępca Przewodniczącego;

Komisja Budżetu, Przestrzegania Prawa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

Cieślak Agnieszka – Przewodnicząca Komisji;

Górczyński Ryszard – członek;

Lenarczyk Andrzej – członek;

Tokarczyk Ryszard – Zastępca Przewodniczącej;

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych :

Gajewska Hanna – Przewodnicząca Komisji;

Kret Mirosław – Zastępca Przewodniczącej;

 Popowska Anna – członek.

Back to top