– Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu

Prow

Prow

Operację pn.: Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 157 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 75 213,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Łowicz  poprzez modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu.

Back to top