– Ogłoszenie wyników naboru na rachmistrzów spisowych

W wyniku przeprowadzonego naboru rachmistrzami spisowymi na terenie Gminy Łowicz w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zostali:

  1. Anna Kotlarska
  2. Daria Kostrzewa
  3. Małgorzata Orzechowska
  4. Izabela Piorun

Zakwalifikowani kandydaci spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na rachmistrza spisowego oraz zdobyli największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego egzaminu.

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ mgr inż. Andrzej Barylski

Back to top