– Opieka przedszkolna w czasie epidemii

Przedszkole

Przedszkole

Szanowni Rodzice!
W związku z możliwością uruchomienia opieki przedszkolnej w czasie epidemii, zgodnie z wytycznymi MEN,  GIS,  MZ,   informujemy, że:
– prowadzone są konsultacje z lokalnymi instytucjami monitorującymi stan pandemii  w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków.
– rozważana jest możliwość uruchomienia oddziału przedszkolnego w Bocheniu (by nie narażać szkół podstawowych na ryzyko zamknięcia z powodu kwarantanny – szkoły muszą być gotowe na powrót uczniów i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty),

– podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu dziecka do w/w oddziału przedszkolnego będzie niemożność rodziców pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,
– rodzice będą zobowiązani we własnym zakresie dowieźć (i odebrać) dziecko do uruchomionego oddziału przedszkolnego i zapewnić mu dzienne wyżywienie.
W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o deklarację zwrotną do dnia 7.05.2020 (czwartek) do godziny 12:00 na adres mailowy szkoły.
O dalszych decyzjach będą Państwo poinformowani w późniejszym terminie.
Wójt Gminy Łowicz wraz z Dyrektorami szkół z Gminy Łowicz
Back to top