– OSP Pilaszkow

OSPPilaszkowF

strona internetowa OSP – http://pilaszkow.osp.pl/

 
WŁADZE
 
PREZES Adam Pietrzak
NACZELNIK Radosław Sut
WICEPREZES Maciej Sut
Z-ca NACZELNIKA Jakub Kołucki
SEKRETARZ Dariusz Gajda
SKARBNIK Patryk Kaczor
GOSPODARZ Kazimierz Klimkiewicz
KRONIKARZ Kazimierz Klimkiewicz
CZŁONEK Marcin Stawicki
 
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
PRZEWODNICZĄCY Bogdan Gajda
SEKRETARZ Mirosław Gajda
CZŁONEK Dariusz Ruciński
 

NIP 8341772096

REGON 750808589

NR KRS

Rok założenia 1918

OSPPilaszkowF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilaszków 24 

 

Back to top