– Otwarcie oddziału przedszkolnego

Przedszkole

Przedszkole

Wójt Gminy Łowicz informuje, że uwzględniając wszystkie zasady bezpieczeństwa i wymogi sanitarne ogłoszone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, z dniem 25 maja 2020 r. otwarte zostają oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Łowicz, tj. prowadzone przez Gminę Łowicz:

1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie;

2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach;

3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach

– prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz:

1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jamnie,

2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzie;

3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygodzie.

Ze względu na sytuację epidemiczną na podstawie w/w wytycznych ogranicza się liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką  w domu. Pierwszeństwo mają również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i  przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19.

Maksymalna liczba dzieci, które mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Łowicz przedstawia się następująco:

1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie – 17

2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach – 7

3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach – 7

4) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jamnie – 6

5) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzie – 6

6) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygodzie – 6.

Rodzice dzieci zainteresowanych posłaniem dzieci do oddziału przedszkolnego od dnia  25 maja 2020 roku proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

Back to top