– Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2024

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: 

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

– wspieranie przedsięwzięć artystycznych i upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji,

– wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 W załączniku komplet dokumentów

Back to top