– Piotr Nolasko Śladecki

Piotr Nolasko Śladecki (1771 1832). Prepozyt szpitala św. Leonarda, sekretarz kapituły łowickiej. Syn Pawła i Jadwigi, pochodził z rodziny włościańskiej z Placencji. Podjął naukę w Łowiczu, następnie ukończył seminarium duchowne w Łowiczu prowadzone przez misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1794 r., a w 1796 r. powierzono mu obowiązki notariusza kapituły łowickiej. Sprawował opiekę nad kancelarią, archiwum i biblioteką kapituły. Wówczas sporządził kopiarz dokumentów kolegiaty oraz inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu. W 1806 r. przejął obowiązki prepozyta szpitala św. Leonarda, dodatkowo od 1809 r. był wiceprepozytem kolegium wikariuszy. Przysługiwał mu tytuł kanonika honorowego. Był ostatnim prepozytem szpitala, który został zniszczony w 1831 r.

Back to top