– Piotr Perzyna

Piotr Perzyna, urodzony w 1931 r., fizyk, matematyk, wybitny specjalista mechaniki ciała stałego. Pochodził z Niedźwiady. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, następnie pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1963 73 wykładowca na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszaws­kiego. Współpracował z wieloma uniwersytetami w USA, Niemczech, Francji, Japonii. W 1971 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 r. prof. zwyczajnego. Dyscypliną naukową Profesora jest mechanika ciała stałego, jest współtwórcą nowej dyscypliny naukowej – teorii lepkoplastyczności. Jest autorem sześciu opracowań monograficznych i dwóch podręczników akademickich. Jest promotorem licznych przewodów doktorskich. Wiele prac naukowych, w tym również doktorskich i habilitacyjnych, które nawiązują do problematyki plastyczności, opartych jest o jego fundamentalne wyniki badań. 20 lutego 2008 r. prof. Perzyna otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.

Back to top