– Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcewie

logo leader

logo leader

Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew

Operację pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 128 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 60 956,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Strzelcew poprzez udostępnienie przebudowanej świetlicy wiejskiej.

Back to top