– Rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/23 do Gminnego Żłobka

ZlobekKubusiowyZakatek

ZlobekKubusiowyZakatek

Drodzi Rodzice!. 14 lutego br. rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/23  do Gminnego Żłobka  „Kubusiowy Zakątek” mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– ze strony bip.uglowicz.nv.pl zakładka jednostki organizacyjne gminy/ żłobek,

– ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie,

– w siedzibie Żłobka.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Żłobka, Łowicz ul. Poznańska 4, w terminie do 04.03.2022r.

Projekt nr RPLD.10.01.00-10-B009/20, pn. ”Kubusiowy Zakątek w gminie Łowicz”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 EU ZlobekKubusiowyZakatek

Back to top