– Schronienie dla uchodźców z Ukrainy

Dom ukraina house g3f932f1f6

Dom ukraina house g3f932f1f6Wójt Gminy Łowicz, prosi mieszkańców Gminy Łowicz,  którzy chcieliby zapewnić  schronienie uchodźcom z Ukrainy  oraz tych,  którzy już przyjęli  do swoich domów  obywateli Ukrainy,  o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do  Urzędu Gminy Łowicz bądź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.  Informacje te są niezbędne  celem dokonania ewidencji wszystkich uchodźców przebywających na terenie Polski oraz objęcia ich opieką.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować  się pod  numerami telefonów :
-Urząd Gminy Łowicz – 46/ 830 26 56, lub
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu- 46/830 26 36;  46/830 26 48

  Dziękujemy za Państwa wsparcie

Back to top