– Aktualności Ukraina

Ukraina mother gbe6fa73ec 640

Ukraina mother gbe6fa73ec 640

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Read more Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Dom ukraina house g3f932f1f6

Dom ukraina house g3f932f1f6Wójt Gminy Łowicz, prosi mieszkańców Gminy Łowicz,  którzy chcieliby zapewnić  schronienie uchodźcom z Ukrainy  oraz tych,  którzy już przyjęli  do swoich domów  obywateli Ukrainy,  o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do  Urzędu Gminy Łowicz bądź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.  Informacje te są niezbędne  celem dokonania ewidencji wszystkich uchodźców przebywających na terenie Polski oraz objęcia ich opieką.

Read more Schronienie dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc PL Ukraina

Pomoc PL UkrainaUrząd Gminy Łowicz organizuje zbiórkę darów rzeczowych na rzecz Ukrainy w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej. Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Łowicz  do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających z ojczyzny. 1 marca 2022 roku zostanie uruchomiony punkt zbiórki darów w Szkole Podstawowej w Popowie.  Punkt będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00 na małej sali gimnastycznej. Prosimy o kierowanie się do bocznego wejścia na salę gimnastyczną i nie wchodzenie do szkoły. Poniżej publikujemy listę produktów, które będą przyjmowane w punkcie.

Read more Zbiórka darów rzeczowych na rzecz Ukrainy

Back to top