– Stypendia 2014

 

Podczas sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 14 listopada 2014 roku najlepsi studenci zamieszkujący na terenie gminy otrzymali stypendia naukowe na pokrycie kosztów nauki. Wyróżnienie powędrowało do 7 osób z różnych uczelni. Stypendia wójta gminy Łowicz przyznawane były po raz drugi. Tym razem do urzędu wpłynęło o 6 wniosków więcej, niż w roku poprzednim. O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, stale zamieszkujący na terenie gminy Łowicz i mogący pochwalić się średnią ocen w roku akademickim 2013/2014 nie niższą niż 4,00. Zdaniem wójta Andrzeja Barylskiego, taka forma wsparcia zdolnych studentów nie tylko wyróżnia gminę Łowicz na tle innych jednostek, ale również jest realizacją ambicji i marzeń osób, które przed rokiem ustanowiły te stypendia. Odczytując listę laureatów gratulował zarówno studentom, jak i ich rodzicom zaproszonym na uroczystość.

Pomoc materialna na pokrycie kosztów nauki trafiła do dwóch studentów uczelni medycznych, dwóch uczelni technicznych, jednego z uczelni artystycznej oraz dwóch z pozostałych rodzajów uczelni. Na konto stypendystów wpływać będzie co miesiąc 480 zł, za okres od października 2014 r. do lipca 2015 r. Wśród tegorocznych stypendystów aż czworo otrzymało stypendia z rąk wójta również rok temu. Są nimi: Marcin Lisiecki, Radosław Lenart, Weronika Mońka oraz Dominika Brzezińska.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych studentów.

Uczelnie medyczne

Marcin Lisiecki z Dąbkowic Górnych; student IV roku Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Średnia ocen – 4,19.
Marta Kosiorek z Bochenia; studentka II roku na Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Średnia ocen – 4,77.

Uczelnie techniczne

Radosław Lenart z Pilaszkowa; student IV roku studiów na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Średnia ocen – 4,59.
Karolina Sumińska z Bochenia 1; studentka II roku na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Średnia ocen – 4,55.

Uczelnie artystyczne

Weronika Mońka z Zielkowic; studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Instrumentalistyka o specjalności gra na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Średnia ocen – 4,72.

Pozostałe uczelnie

Dominika Brzezińska z Małszyc; studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana o specjalności tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka niemieckiego i angielskiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Średnia ocen – 4,96.
Monika Materkowska z Zabostowa Dużego; studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Analityka chemiczna na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Średnia ocen – 4,84.

 

Back to top