– Oświata

Karta informacyjna
Uchwała w sprawie „Regulaminu dzielania pomocy materialnej”
Wzór wniosku o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego

 
Podczas sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 14 listopada 2014 roku najlepsi studenci zamieszkujący na terenie gminy otrzymali stypendia naukowe na pokrycie kosztów nauki. Wyróżnienie powędrowało do 7 osób z różnych uczelni. Stypendia wójta gminy Łowicz przyznawane były po raz drugi. Tym razem do urzędu wpłynęło o 6 wniosków więcej, niż w roku poprzednim. O …

25 listopada 2015 roku na sesji Rady Gminy Łowicz wręczono stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów z jej terenu. Otrzymało je 7 dobrze zapowiadających się młodych ludzi. W tym roku dokumenty aplikacyjne złożyło 7 kandydatów, czyli tyle samo ile stypendiów zdecydowała się przyznawać rocznie gmina. Komisja stypendialna oceniła, że wszyscy aplikujący spełniają warunki i zarekomendowała przyznanie …

Back to top