– Stypendia dla studentów z Gminy Łowicz

StypeniaWojta2018m

StypeniaWojta2018m

Władze gminy Łowicz już po raz szósty przyznały stypendia naukowe dla najlepszych studentów mieszkających na terenie gminy. W obecnym roku akademickim otrzymało je 7 osób. Kwota w wysokości 480 zł będzie wypłacana co miesiąc, od 1 października br. do 31 lipca roku następnego. Stypendium jest wyróżnieniem i uznaniem ze strony lokalnych władz dla młodych ludzi, którzy choć studiują w dużych miastach nadal związani są z gminą Łowicz, z której pochodzą. W tym roku zgłoszono 23 wnioski, z czego 22 spełniały warunki formalne.

Studenci musieli wykazać się średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,00. Tegoroczni stypendyści to: Magdalena Ciesielska z Pilaszkowa, która jest studentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo, Katarzyna Znajdek ze Świeryża Pierwszego, która studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku farmacja, Paulina Niedzielska z Małszyc- studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku sztuka mediów, Monika Lenart z Pilaszkowa studiująca na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej, Kinga Owczarek z Jastrzębi – studentka kierunku zarządzanie na Politechnice Łódzkiej, Juliusz Brzózka z Placencji – student Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Sylwia Brzezińska z Małszyc studiująca wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Najwyższą średnią w ubiegłym roku akademickim wykazał się Juliusz Brzózka – 5,00. Pozostałe wyniki naukowe też są imponujące: Kinga Owczarek – 4,87, Monika Lenart – 4,81, Katarzyna Znajdek – 4,80, Sylwia Brzezińska- 4,72, Magdalena Ciesielska – 4,61 oraz Paulina Niedzielska – 4,60.

Tegorocznym stypendystom gratulujemy życząc kolejnych sukcesów naukowych.

 

 {pgslideshow id=119|width=640|height=480|delay=3000|image=L}
Back to top