– Stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie gminy Łowicz

Stypendysci2019

Stypendysci2019Władze gminy Łowicz już po raz siódmy przyznały stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie gminy Łowicz.

W odpowiedzi na ogłoszony w miesiącu wrześniu nabór wniosków o przyznanie stypendium odpowiedziało 30 osób. Do tutejszego Urzędu wpłynęło 30 wniosków, z czego 29 spełniało warunki formalne. O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, stale zamieszkujący na terenie Gminy Łowicz i mogący pochwalić się średnią ocen w roku akademickim poprzedzającym  rok, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,00.

Stypendia naukowe na rok akademicki otrzymało 7 osób: dwie studentki uczelni medycznych, dwie uczelni technicznych, jedna studentka z uczelni artystycznej oraz dwoje studentów z pozostałych rodzajów uczelni. Na konto stypendystów wpływać będzie co miesiąc 480,00 zł, za okres od października 2019 r. do lipca 2020 r.

Tegoroczni stypendyści to: Agnieszka Żabka z Małszyce, która jest studentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku lekarskim, Katarzyna Znajdek ze Świeryża Pierwszego, która studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku farmacja, Paulina Niedzielska z Małszyc – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku sztuka mediów, Agata Kwiecińska z Guźni studiująca na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej, Aneta Graszka z Jamna – studentka kierunku technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej, Juliusz Brzózka z Placencji – student Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Paulina Zwolińska z Zabostowa dużego studiująca filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim

Najwyższą średnią w ubiegłym roku akademickim wykazał się Juliusz Brzózka – 5,00. Pozostałe wyniki naukowe też są imponujące: Agnieszka Żabka – 4,76, Katarzyna Znajdek – 4,60, Agata Kwiecińska – 4,73, Aneta Graszka – 4,76, Paulina Zwolińska – 4,9198 oraz Paulina Niedzielska – 4,73.

Wszystkim nagrodzonym studentom, jak i ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości w dążeniu do spełniania marzeń i oczekiwań zawodowych. Życzymy kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji XVI sesji Rady Gminy podczas któej wręczone zostały stypendia

Stypendysci2019relacja 

 

 

 

  

Back to top