– Stypendia naukowe

Stypendia2017m
Stypendia2017m

Dnia 27 października podczas  sesji Rady Gminy Łowicz najlepsi studenci zamieszkujący na terenie gminy Łowicz otrzymali stypendia naukowe na pokrycie kosztów nauki. Wyróżnienie powędrowało do 7 osób z różnych uczelni.

W czerwcu 2013 r. Rada Gminy Łowicz podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielenia stypendiów naukowych dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie naszej gminy Łowicz. Od tego czasu minęły już cztery lata. Po raz 5-ty ogłoszony został nabór  wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz i po raz piąty stypendia zostały przyznane. Tym razem do urzędu wpłynęły 22 wnioski, o 3 wnioski więcej niż w roku poprzednim.

O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, stale zamieszkujący na terenie Gminy Łowicz i mogący pochwalić się średnią ocen w roku akademickim 2016/2017 nie niższą niż 4,00. Pomoc materialna na pokrycie kosztów nauki trafiła do dwóch studentów uczelni medycznych, dwóch uczelni technicznych oraz trzech z pozostałych rodzajów uczelni. Na konto stypendystów wpływać będzie co miesiąc 480,00 zł, za okres od października 2017 r. do lipca 2018 r.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych studentów:
Z uczelni medycznych:
  1. Katarzyna Znajdek zam.  Świeryż Pierwszy
Studentka II roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,75.
  1. Marta Wolska zam. Jastrzębia
Studentka V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarskim na  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,56.
Z uczelni technicznych:
  1. Joanna Suder zam. Urbańszczyzna
Studentka III roku studiów I stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienia człowieka,  na  Politechnice Łódzkiej. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,72.
  1. Katarzyna Płacheta zam. Jamno
Studentka II roku studiów I stopnia kierunku Inżynieria Kosmiczna, na  Politechnice Łódzkiej. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,69.
Z uczelni pozostałych:
  1. Juliusz Brzózka zam. Placencja
Student III roku studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  na  Akademii Sztuki Wojennej. W roku akademickim 2016/2017 uzyskał średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,95.
  1. Kinga Owczarek zam. Jastrzębia
Studentka III roku studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,86.
Z uczelni artystycznych:
  1. Paulina Niedzielska zam. Małszyce
Studentka II roku studiów I stopnia na kierunku Sztuka mediów,  w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku akademickim 2016/2017 uzyskała średnią ze wszystkich zaliczeń i egzaminów  w wysokości 4,11.
Wszystkim nagrodzonym studentom, jak i ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości w dążeniu do spełniania marzeń i oczekiwań zawodowych. Życzymy kolejnych sukcesów.
Back to top