– Stypendia 2015

25 listopada 2015 roku na sesji Rady Gminy Łowicz wręczono stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów z jej terenu. Otrzymało je 7 dobrze zapowiadających się młodych ludzi. W tym roku dokumenty aplikacyjne złożyło 7 kandydatów, czyli tyle samo ile stypendiów zdecydowała się przyznawać rocznie gmina. Komisja stypendialna oceniła, że wszyscy aplikujący spełniają warunki i zarekomendowała przyznanie pomocy finansowej wszystkim, którzy się o nią ubiegają. Spełnić je nie jest jednak prosto, kandydat musi studiować stacjonarnie, posiadać średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów minimum 4.00, nie powtarzać roku, stale zamieszkiwać na terenie gminy Łowicz. Pomoc w wysokości 450 zł miesięcznie na rok akademicki 2015/2016 otrzymali:

  • Marcin Lisiecki z Dąbkowic Górnych,
  • Marta Wolska z Jastrzębi,
  • Aleksandra Dzik ze Świeryża Drugiego,
  • Dominika Brzezińska z Małszyc,
  • Łukasz Zabost z Pilaszkowa,
  • Weronika Mońka z Zielkowic
  • i Sylwia Doroba z Dąbkowic Dolnych.

Dwie ostatnie studentki mogą się pochwalić średnią ocen powyżej 4,90. 

Uroczyste wręczenie stypendiów zakończył krótki koncert na skrzypce i akordeon w wykonaniu Weroniki Mońki i jej brata Szymona. Zagrali czardasza Vittorio Montiego.

Back to top