– Wioska internetowa w Bocheniu

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2008 r. w Bocheniu funkcjonuje „Wioska Internetowa”. Jest to placówka o charakterze kulturalnooświatowym wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Głównym założeniem Wioski internetowej było stworzenie mieszkańcom gminy możliwości dostępu do edukacji online oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Zapraszamy  osoby początkujące, chcące nauczyć się pracy z komputerem na indywidualne konsultacje.

 

Tematyka spotkań:

– podstawy budowy i obsługi komputera

– podstawowe pakiety biurowe (m.in. nauka pisania)

– podstawy poruszania się po stronach Internetowych

– komunikatory Internetowe

Terminy spotkań do uzgodnienia z pracownikami biblioteki osobiście lub telefonicznie: 46 838 98 17

 

Back to top