– Współpraca z organizacjami pożytku publicznego na rok 2018

konkurs volunteer 652383 340m

konkurs volunteer 652383 340m

Wójt Gminy Łowicz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Oferty należy składać do godz. 15.00 dnia 20.02.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Łowicz. Szczegóły w załączeniu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

Back to top