– Wybory samorządowe 2018

WyborySamorzadowe2018

WyborySamorzadowe2018

Wyniki wyborów w Gminie Łowicz

w dniu 26 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r.:

 – o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,

– o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.

 Poniżej zamieszczamy  wyciągi Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. z wyżej wymienionych obwieszczeń o wynikach wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w gminie Łowicz.

Wybór Wójta

Wybór człownków Rady Gminy

Back to top