– Zabostów Mały

ZABOSTÓW DUŻY I ZABOSTÓW MAŁY

Zachowały się obszerne informacje źródłowe dotyczące Zabostowa Dużego i Zabostowa Małego. Obie wioski położone są na lewym brzegu Bzury. „Zabostow” wzmiankowany był pierwszy raz już w 1345 r. w dokumencie lokacji na prawie średzkim sąsiedniej wsi Kompina. Kolejne źródła pochodzą z 1359 r. „Szabostowo”, z 1360 r. „Zabostowo”, w 1368 r. „Zabosthowo”, w 1377 r. „Zabostowo”. Nazwanie wiosek pochodzi od nazwy osobowej „Żabost”. W 1445 r. wspomniany jest już podział wsi na „Zabosthow Maiori” i „Minori Zabosthow”. Dziesięcina z Zabostowa została przeznaczona na utrzymanie rektora szkoły przy kolegiacie NMP w Łowiczu. W 1600 r. dochód z dzierżawy Zabostowa Dużego został przeznaczony na uposażenie bractwa Miłosierdzia w Łowiczu, zaś dziesięciny z Zabostowa Małego na szpital św. Jana w Łowiczu. Obecnie Zabostów jest zagłębiem sadowniczym gminy Łowicz.

Wieś Zabostów Duży obecnie liczy 320, a Zabostów Mały 195 mieszkańców.

Back to top