– „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

ZdalnaSzkolaProjektUE

ZdalnaSzkolaProjektUEGmina Łowicz informuje, iż realizuje projekt o powierzenie grantu o nazwie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Gmina Łowicz otrzymała dofinansowanie  w wysokości 60.000,00 zł,

co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, w dniu 4 maja br. do wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Łowicz  trafiło 20 sztuk laptopów.

Back to top