– Zgłoszenie problemu drogowego

dziura w drodze

dziura w drodze

Wszelkie uwagi, wnioski dotyczące stanu, utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych 

 ♦ osobiście  – budynek Urzędu Gminy Łowicz  pokój nr 4

 

Back to top