– Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Zielkowicach i Dąbkowicach Dolnych

PolskiLad

PolskiLad

PolskiLad umowaDboisko

W dniu 27 maja 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie gminy Łowicz – przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych”.Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest Pan Dariusz Gendek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAR-CAR” Dariusz Gendek  z siedzibą w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów. ZADANIE DOFINANSOWANO KWOTĄ 1 297 500,00 zł ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wramach realizacji zadania przewiduje się budowę dwóch boisk sportowych  wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej z EPDM przy Szkole Podstawowej w Zielkowicach oraz przy Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 493 220,00 zł brutto.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte na początku czerwca 2022 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec listopada 2022 roku

 

 

Back to top