– Polski Ład

DrogBetUmowaPodpisanie
W dniu 27 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa. ZADANIR DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁOWICZ DOFINANSOWANIE 9 215 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 834 641,69 zł W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej Nr 105260E Zielkowice – Placencja – Parma polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 10 834 641,69 zł brutto. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2023 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2024 roku
PolskiLad

PolskiLad

PolskiLad umowaDboisko

W dniu 27 maja 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie gminy Łowicz – przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych”.Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest Pan Dariusz Gendek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAR-CAR” Dariusz Gendek  z siedzibą w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów. ZADANIE DOFINANSOWANO KWOTĄ 1 297 500,00 zł ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Read more Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Zielkowicach i Dąbkowicach Dolnych

PolskiLad

PolskiLad

PolskiLad Niedzwiada2W dniu 28 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada na terenie gminy Łowicz”. Zadanie DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DOFINANSOWANIE 1 769 015,52 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 900 350,00 zł.

Read more Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada.

Back to top