– Sołectwa

DLOstrow

Wieś Ostrów pierwszy raz wzmiankowana była w 1359 r., następnie pojawiła się w 1404 r. w dokumencie fundacji nowej parafii św. Ducha w Łowiczu. Arcybiskup Mikołaj Kurowski uposażył parafię dziesięcinami m.in. z wsi Ostrów – „Ostroph”. Wieś położona była na wyspie między rozlewiskami rzeki Bzury. Mieszkańcy zajmowali się, podobnie jak mieszkańcy Bochenia, łowieniem ryb. Nazwa …

Wieś Otolice – „Otholicze” pierwszy raz była wzmiankowana w dokumencie dotyczącym posiadłości arcybiskupich w 1359 r. Kolejne wzmianki odnajdujemy m.in. w 1404 r. „Otholicze”, w 1511 r. „Otholycze”, w 1792 r. „Otolice”. Pochodzenie nazwy jest prawdopodobnie topograficzne, od „otolony” – jako osady położonej w zacisznym miejscu. Wieś położona była na nizinie nadrzecznej, na prawym brzegu …

Wieś Parma, leżąca nad rzeczką Zwierzyniec, wzmiankowana była w XIX w. Jej nazwa nawiązuje do włoskiego miasta Parma. Wioska była własnością księżnej Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej i przypuszczalnie przez nią została założona. Dziesięcina z wioski przekazywana była kapitule łowickiej. Przy budynku dawnej szkoły znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939 – …

Pierwsze wzmianki o Pilaszkowie „Pelascowo” pochodzą z 1359 r. z dokumentu księcia Siemowita dla arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Lokacja wsi na prawie polskim zapewne nie powiodła się, gdyż w 1375 r. arcybiskup Jan Suchywilk przeniósł wieś Pelaszkowo na prawo średzkie i nadał sołectwo Hankowi Kierszanowi, mieszczaninowi łowickiemu „wraz z wszystkimi użytkami, rolami, łąkami, lasami, borami …

KanalizacjaPlacencja2

Wioska, której nazwa nawiązuje do włoskiego miasteczka to Placencja. Pierwotne informacje źródłowe z 1579r. podają Placzow. W 1653 r. prymas Andrzej Leszczyński rozpoczął budowę pałacu arcybiskupiego z ogrodem i zmienił nazwę wsi na Placencję. Pałac w ciągu roku został wymurowany pod dach, jednak budowa została przerwana „potopem” szwedzkim. Prymas Mikołaj Prażmowski kontynuował budowę, która nie …

OSPPopow

Pierwsza informacja źródłowa o Popowie – „Popowo” pochodzi z 1359 r. Kolejna znajduje się w dokumencie osadzenia na prawie średzkim sąsiedniej wsi Strzelcew z 1377 r. W 1433 r. „wiecznymi czasy” dochody z Popowa zostały przeznaczone dla prepozyta kapituły łowickiej wraz z prawem rybołówstwa na rzece Bzurze. Dziesięcina należała do proboszcza kolegiackiego. Nazwanie wsi ma …

Pierwsza osada położona w miejscu dzisiejszego Strzelcewa związana była z wydobywaniem rudy darniowej, która tu prawdopodobnie była też wypalana. Wieś powstała w okolicy wspomnianej kopalni rudy i lasu zwanego „Caczydamb”. W 1377 r. arcybiskup Jan Suchywilk wystawił dokument na osadzenie wsi na prawie średzkim. Przywilej został wydany Jerzemu synowi Wojsława z Łowicza, zwanemu Strzelcem. Koloniści …

Wieś Szczudłów pierwotnie występuje pod nazwą Ostrówek Szczudłów – „Ostrowek Sczudlow”. Jest to związane, podobnie jak w przypadku Ostrowa, z położeniem wioski na wyspie, kępie, pomiędzy korytami Bzury, pozostałością których są tzw. „doły szczudłowskie”. Wieś przypuszczalnie istniała już od XV w., na początku XVI stulecia liczyła 2 łany. W 1576 r. występuje już pod nazwą …

herb UGLowicz

Pierwsze informacje o wsi Świące – „Swiace” pochodzą z XVII w. Obecnie jest położona na prawym brzegu Bzury, wcześniej otoczona była rozlewiskami tej rzeki, co zaznaczano na mapach jeszcze w XIX w. Za takim położeniem przemawia zachowana przynależność parafialna do kościoła w Zdunach „za Bzurą”, gdy wszystkie pozostałe wioski po prawej stronie rzeki należą do …

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Świeryża – „Swezir” pochodzi z dokumentu nadania wioski przez księcia Siemowita III dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1374 r., a następnie z dokumentu ugody Pełki z Byszewa i Pietrasza z Turu z arcybiskupem Janem Suchywilkiem z 1377 r. (Swerzisz). Ponadto wieś „Svyerzysch” wzmiankowana była w dokumencie erekcji kapituły łowickiej w 1433 r …

Back to top