– Szczudłów

Wieś Szczudłów pierwotnie występuje pod nazwą Ostrówek Szczudłów – „Ostrowek Sczudlow”. Jest to związane, podobnie jak w przypadku Ostrowa, z położeniem wioski na wyspie, kępie, pomiędzy korytami Bzury, pozostałością których są tzw. „doły szczudłowskie”. Wieś przypuszczalnie istniała już od XV w., na początku XVI stulecia liczyła 2 łany. W 1576 r. występuje już pod nazwą Szczudłów – „Szczudlow”. Nazwanie wsi wywodzi się od nazwy osobowej „Szczudło”, być może pierwszego sołtysa. Mieszkańcy osady mieli obowiązek oczyszczania fos zamku łowickiego. Podobnie jak we wsi Otolice, spoczywała na nich powinność połowu ryb i wyrąbywania lodu w fosie. W Szczudłowie był młyn 2 kołowy na rzece Bzurze zwany „Szczuczaj”. W 1795 r. maleńka wioska zamieszkana przez „dusz 19”, liczy 7 domów, z inwentarza żywego gospodarze posiadali 5 koni, 14 wołów i 9 jałówek. Obecnie wieś Szczudłów jest połączona drogą z wsią Świące, wcześniej pomiędzy tymi wioskami płynęło koryto Bzury. Dlatego też należy do parafii św. Ducha w Łowiczu, a Świące mają swój kościół parafialny w Zdunach.

Wieś obecnie liczy 50 mieszkańców.

Back to top