– Sołectwa

Zachowały się obszerne informacje źródłowe dotyczące Zabostowa Dużego i Zabostowa Małego. Obie wioski położone są na lewym brzegu Bzury. „Zabostow” wzmiankowany był pierwszy raz już w 1345 r. w dokumencie lokacji na prawie średzkim sąsiedniej wsi Kompina. Kolejne źródła pochodzą z 1359 r. „Szabostowo”, z 1360 r. „Zabostowo”, w 1368 r. „Zabosthowo”, w 1377 r …

 Wieś Bocheń
 jest starym osiedlem ludzkim, wywodzącym się z czasów przedhistorycznych lub wczesnośredniowiecznych. Świadczą o tym cmentarzyska, rozsiane po polach, należących do wsi. Stwierdzono na nich bądź groby kamienne z urnami, bądź też znajdowano same urny lub ich skorupy. Jak wspomniano, początki wsi Bocheń sięgają czasów przedhistorycznych, dlatego nie znamy daty jej powstania. Jan Warężak …

DabkowiceGSwietlica2d

DĄBKOWICE DOLNE I DĄBKOWICE GÓRNE
Dąbkowice pierwszy raz wzmiankowane są w źródłach 25 lipca 1358 r. – „Domkovice”. Arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki sołtysem mianował Jana syna Piotra mieszczanina łowickiego. Kolejnym sołtysem był jego krewny Mikołaj. W 1359 r. wieś nosiła nazwę „Domkouicze”, w 1579 r. „Domkowice”, od 1792 r. była zwana „Dąbkowice”. Nazwa utworzona została od …

Wieś Guźnia posiada XIV–wieczny rodowód. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1367 r. – „Zoruvice”. Następnie znajdujemy nazwy: „Gosnya”, „Gosna” (1511 r.), „Goznia” (1531 r.), „Guzina” (1579 r.). Nazwa „Guźnia” występuje w 1881 r. Nazwa wsi nawiązuje do słowa „gozd” – las. Obok wsi znajdował się staw rybny o nazwie „Gosznya”, „Guźnia”, którego pozostałości występują jeszcze na …

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie przeniesienia wsi Pilaszków na prawo średzkie z 1375 r. Kolejna wzmianka związana jest z fundacją parafii św. Ducha w 1404 r. – „Yamno”. W 1422 r. arcybiskup Mikołaj Trąba lokował wieś na prawie średzkim, sołectwo otrzymał Albert Golensky. W tej formie nazwa przetrwała do chwili obecnej, pochodzi od …

Wieś Jastrzębia pierwszy raz występuje w źródłach już w 1404 r. W dokumencie fundacji parafii św. Ducha w Łowiczu, wśród kilku okolicznych wiosek wzmiankowana jest „Yastrzebya”. W 1435 r. arcybiskup Wojciech Jastrzębiec przekazał dochody ze wsi dla mistrza puszkarskiego, Morawianina Grzegorza z Osika, który na potrzeby zamku łowickiego produkował broń palną. Obok Jastrzębi otrzymał on …

Klewków leżący po lewej stronie Bzury, nad rzeką Przysową. Występował też pod nazwą Stara Wola „sive Klevkow”. Wieś wzmiankowana jest w dokumencie erekcji kapituły łowickiej z 1433 r. – „Clyewkova Volya”. Była założona na „surowym korzeniu”, co oznacza, że teren pod osadę należało wykarczować z porastających okolicę lasów. W zamian osadnicy dostawali tzw. wolniznę na …

Wieś Małszyce pierwszy raz wzmiankowana była w dokumencie wystawionym dla arcybiskupa Jarosława ze Skotnik, potwierdzającym dobra arcybiskupie na Mazowszu – „Maliszicze”, „Malyschycze” (1359 r.). Inne określenia znajdujemy w kolejnych dokumentach: „Malyszice” (1359 r.), „Maliscze” „Maloszicz” (1360 r.), „Malosszice” (1392 r.), „Malischicze” (1445 r.), „Malsice” (1579 r.). Nazwa pochodzi od określenia mały – w nazwie osobowej …

OSPMystkowiceF

Wieś Mystkowice położona obecnie na prawym brzegu Bzury wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1359 r. – „Mystkovicze”. W 1579 r. występują „Mislkowice”, w 1792 r. „Mystkowice”. Nazwa wsi ma pochodzenie odosobowe od słowa Mysłek. W przeszłości położona wśród rozlewisk rzeki Bzury, których pozostałością są starorzecza zwane „Dołami Mystkowickimi”. W 1406 r. wzmiankowany jest Rygier …

Wieś Niedźwiada pierwszy raz wzmiankowana była w dokumencie Księcia Mazowieckiego Siemowita III w 1374 r. „Meczwada” stanowiła wynagrodzenie dla arcybiskupa za szkody wyrządzone przez podwładnych księcia – Pietrasza syna Krystiana oraz Stefana starostę książęcego, którzy napadli na transport zboża arcybiskupiego. W 1377 r. Pełka z Byszewa i Pietrasz z Turu z rodu Janinów po ponownym …

Back to top