– Jamno

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie przeniesienia wsi Pilaszków na prawo średzkie z 1375 r. Kolejna wzmianka związana jest z fundacją parafii św. Ducha w 1404 r. – „Yamno”. W 1422 r. arcybiskup Mikołaj Trąba lokował wieś na prawie średzkim, sołectwo otrzymał Albert Golensky. W tej formie nazwa przetrwała do chwili obecnej, pochodzi od słowa „jama” w znaczeniu nora, dół. Jak czytamy w źródłach, przy wsi znajdował się ogród z łąką należący do miejscowego młynarza, która następnie stanowiła własność szpitala przy kościółku św. Leonarda. Do obowiązków mieszkańców wsi należały m.in. naprawa przęsła mostu zamkowego, utrzymywanie w „należytym” stanie grobli stawu Okręt, łowienie ryb, a zimą wyrąbywanie przerębli w lodzie. W 1739 r. wieś była ośrodkiem partykularza, do którego należały Jamno i Dąbkowice, w 1785 r. partykularz został poszerzony o Guźnię i Krępę. W niewielkiej odległości od Jamna, w kierunku Łowicza, położona była kolonia o tej samej nazwie, obecnie Smug. We wsi znajdował się urząd gminy Dąbkowice oraz „kasa gminna wkładowozasiłkowa, która w 1878 r. miała obrotu na 1426 rubli srebrnych”. W latach 30. XX w. w Jamnie wybudowano nową szkołę wg projektu Michała Kumunickiego. Na terenie szkoły znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy polskich poległych w latach 1918 1920.

Wieś obecnie liczy 471 mieszkańców.

Back to top