– Klewków

Klewków leżący po lewej stronie Bzury, nad rzeką Przysową. Występował też pod nazwą Stara Wola „sive Klevkow”. Wieś wzmiankowana jest w dokumencie erekcji kapituły łowickiej z 1433 r. – „Clyewkova Volya”. Była założona na „surowym korzeniu”, co oznacza, że teren pod osadę należało wykarczować z porastających okolicę lasów. W zamian osadnicy dostawali tzw. wolniznę na kilka lat. W 1436 r. wieś została przeniesiona na prawo niemieckie, wówczas też wzmiankowany jest sołtys wsi Stanisław z Niedźwiady. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Klewek. W 1820 r. wieś liczyła 105 mieszkańców, inwentarza żywego: 17 koni, 41 wołów, 38 krów, 29 jałówek, 26 świń. Dziesięcina przekazywana była na dochód kapituły łowickiej wraz z dziesięcinami innych wiosek z dzisiejszej gminy: Niedźwiady, Strzelcewa i Świeryża. W tutejszym Domu Ludowym została urządzona tradycyjna Izba Łowicka, ukazująca piękno kultury ludowej regionu.

Wieś obecnie liczy 157 mieszkańców.

Back to top