– Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych w 2021r.

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze. zm.) Wójt Gminy Łowicz zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „kandydatami”, na członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach na 2021 r. realizowanych w trybie ww. ustawy. 

1. Ogłoszenie o naborze do komisji

2. Zgloszenie_udzialu do komisji

3. Ogloszenie otwartego konkursu ofert

4. Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego

5. Instrukcja wypelniania sprawozdania

Back to top