– SMS

SMS opis uslugi

 
 

Gmina Łowicz jest aktualnie w trakcie wdrażania własnego systemu powiadomień SMS-owych.
System  ten jest uzupełnieniem do istniejącego Regionalnego Systemu Ostrzegania, do którego używania również gorąco zachęcamy. Komunikaty z RSO nie będą dublowane przez gminny system sms, w szczególności nie będą przesyłane tym kanałem informacje o potencjalnych zagrożeniach lub klęskach żywiołowych, ostrzeżenia meteorologiczne (np. silny wiatr, burze, oblodzenie) …

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS
§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej „Usługa”) świadczonej przez Urząd Gminy Łowicz.
Usługodawcą (dalej „Usługodawca”) jest Urząd Gminy Łowicz.
Użytkownikiem Usługi (dalej „Użytkownik”) jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie.
Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje postanowienia Regulaminu …

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS
§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej „Usługa”) świadczonej przez Urząd Gminy Łowicz. 2. Usługodawcą (dalej „Usługodawca”) jest Urząd Gminy Łowicz . 3. Użytkownikiem Usługi (dalej „Użytkownik”) jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie. 4. Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje …

Back to top